۱۳۸۹ آبان ۲۰, پنجشنبه

آموزش راندو و اصول پرسپکتیو

در دو هفته ی اخیر "احمد صفار"، دانشجوی ترم پیش آتلیه طرح چهار، به آموزش راندو و اصول رسم پرسپکتیو در کلاس مشغول است. احمد ترم پیش دانشجوی ممتاز آتلیه بود و دستی توانا در طراحی و ترسیم معماری دارد.