۱۳۸۹ آبان ۲۵, سه‌شنبه

فعالیت های کلاسی طول ترم

روزهای در جریان آتلیه در هفته های اخیر به کرکسیون ایده، فرم معماری و تحلیل ریخت شناسانه سازه اختصاص دارد. طراحی پوسته، استفاده از هندسه و طراحی فرمال سازه رویکردهای مورد استفاده دانشجویان بوده اند.