۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

انتخاب

در جلسه ای که گذشت دکتر رئیسی نظر کلاس رو در رابطه با انجام پروژه طرح به صورت گروه های دو نفره جویا شدند . به طبع این مسئله موافقان و مخالفانی داشت که بحث رو در کلاس به راه انداخت . دوستانی که موافق بودند نظر به حقیقت کار معماری در آینده این تمرین و تجربه ی جدید رو عاملی بر یادگیری تعامل و احترام به نظر دیگران می دونستند و معتقد بودند که دانشجویان معماری باید یاد بگیرند نظرات خود را با نظرات دیگران هماهنگ کنند و در یک کار گروهی به نتیجه ای مطلوب برسند . سایر دوستان هم سختی هماهنگ شدن از نظر زمان ، کور شدن ذوق هر یک از افراد گروه و یا تاکید بر سلیقه های مختلف رو دلیل مخالفت خود اعلام می کردند . برخی هم که از همون ابتدا خط و نشون هارو برای همدیگه شروع کردند .
این بحث ها انتخاب رو به بعد از تمرین اسکیس موکول کرد و پس از رای گیری با توجه به نظر اکثریت تصمیم بر کار گروهی گرفته شد هر چند که هنوز عده ای از دوستان مخالف بودند !
حال باید منتظر ماند و نتیجه رو مشاهده کرد ، به امید موفقیت !