۱۳۸۹ آبان ۱۱, سه‌شنبه

قلندر یک لا قبا

هفته های اخیر کتاب های متفاوتی در زمینه ی معماری، ادبیات داستانی و شعر، توسط دوستان معرفی شدند. در ادامه خواندن دو مقدمه فوق بر دیوان حافظ و خیام، از احمد شاملو و صادق هدایت در اختیار قرار دارد.

مقدمه احمد شاملو بر دیوان حافظ -اینجا-
مقدمه صادق هدایت بر دیوان خیام -اینجا-