۱۳۸۹ آبان ۱, شنبه

ایده و طراحی معماری

با توجه به بحث جلسه قبل آتلیه پیرامون ایده پردازی و شروع کار طراحی معماری، و نیز تمرین شماره یک کلاس، سه مقاله فوق به عنوان مطالعه تکمیلی ارائه می شوند.

- کامران افشار نادری، معماری و ایده، فصلنامه ی معمار -اینجا- فرمت PDF، حجم 3.3 مگابایت
- کامران افشار نادری، و عبدالحسین جلوه، یک پارچگی طرح معماری و پایداری سازه در پروژه ی بانک توسعه ی صادرات، فصلنامه ی معمار، شماره ی 10، -اینجا- فرمت PDF، حجم 2.6 مگابایت
- آرش اُخوت، رنزو پیانو پل کلی را ترسیم میکند، فصلنامه ی معماری ایران (ما) -اینجا- فرمت PDF، حجم 1.1 مگابایت