۱۳۸۹ آبان ۱, شنبه

نمایشگاه میان ترم آتلیه طرح چهار

بررسی و مطالعه سیستم های سازه به کار رفته در مجموعه های ورزشی (پروژه های نمونه)
هدف از ساخت این ماکت های سازه، نقد و بررسی سیستم های استراکچر به کار رفته در پروژه های نمونه ، و نیز مطالعه نحوه همخوانی سیستم سازه با کالبد خارجی طرح می باشد، که در نهایت با تصمیم دوستان همکلاسی به صورت نمایشگاه در دانشکده معماری و عمران دانشگاه به مدت یک هفته به بازدید عموم گذاشته شد.

کار شماره یک


کار شماره دو

کار شماره سه


کار شماره چهار

کار شماره پنج

کار شماره شش

کار شماره هفت

کار شماره هشت

کار شماره نه