۱۳۸۹ مهر ۱۷, شنبه

تمرین شماره یک: اسکیس کوتاه مدت با عنوان سرعت

تمرین شماره یک آتلیه طرح چهار به شکل اسکیس کوتاه مدت معرفی و صورت گرفت، این اسکیس در مدت زمان دو ساعت در شیت های A3 و با موضوع "سرعت" معرفی شد.

بعد از اتمام و ارائه اسکیس، برگزاری تمرین شماره یک در دو مرحله مورد نقد و بررسی گروهی قرار گرفت، مرحله اول ایده پردازی و برداشت ذهنی طراح از موضوع سرعت، و مرحله دوم ارائه ایده به کمک زبان و ابزار معماری بیان شد. هدف از برگزاری این تمرین پرداختن به یک موضوع، فارغ از نیازهای سازه ای و عملکردی معمول پروژه های معماری فرض شده بود که در نهایت گروهی از طرح ها در مرحله ی اول و به دلیل پرداخت ضعیف به موضوع و ایده پردازی؛ و گروهی دیگر در مرحله دوم و به دلیل ارائه نامناسب ایده خود -تبدیل ایده به معماری- از دور رقابت حذف شدند. متاسفانه هیچ طرحی به عنوان طرح اول در آتلیه معرفی نشد!