۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

آگهی نامه

دوستانی که در روز ژوژمان موفق به ارائه CD مدارک پروژه (فایل های اتوکد، فایل تصاویر Portfolio، تصاویر ماکت های اتود و نهایی، و عکس از شیت های ارائه شده در روز ژوژمان) نشده اند لطفا آن را به آدرس MSD_Habibi@yahoo.com میل کنند.