۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

نمرات پایانی آتلیه ی طرح چهار

لیست نمرات نهایی با توجه به ارائه ی پروژه ها در روز ژوژمان و همچنین فعالیت های کلاسی در طول ترم به شرح ذیر اعلام می شود:

آیدا: 19
احمد: 20
الهام: 17
پریسا: 16.5
پندار: 16
حامد: 15
داوود: 13
سامان: 14
ساناز: 17
سپیده گ: 18
سپیده ن: 17
سحر: 17
سیما: 17
شیده: 15
شیوا: 16
علیرضا: 17
لیدا: 16
مریم ف: 15.5
مریم ن: 16
مهدا: 17
مهین: 18
ندا: 17.5
نگار: 14
نوید: 17
نیکو: 14
وحید: 14

میانگین نمرات: 16.28