۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

خبر

به اطلاع کلیه دوستان طرح 4 ترم جاری می رسانم که ژوژمان راس ساعت 10 صبح شروع و ساعت 13 خاتمه می یابد. لذا حتما ساعت 10 صبح در دانشکده حضور داشته باشید.
به امید دیدار