۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

برنامه‌ی تحویل پروژه‌ی طرح معماری چهار

طرح معماری چهار، کارشناسی ناپیوسته، نیم سال دوم 89-1388
آتلیه ی دکتر ایمان رئیسی با همکاری مهندس مسعود حبیبی

تاریخ تحویل: دوشنبه 28 تیرماه 1389
ساعت 10 صبح

مدارک مورد نیاز در روز ژوژمان:
1. ارائه پلان زیرزمین، همکف، طبقات، و بام؛ به همراه مبلمان و اندازه گذاری کلی فضاها؛ در مقیاس 1:200
2. ارائه برش ها (حداقل دو برش) و نماها (هر چهار نما)؛ در مقیاس 1:200
3. ارائه ی دو، تا چهار شیت به قطع دلخواه جهت ارائه گرافیکی پروژه. (دستی یا کامپیوتری)
4. ارائه یک شیت تحلیل سیستم سازه در "پلان، برش، و حجم"؛ در مقیاس 1:200
5. ارائه پرسپکتیوهای داخلی راندو شده. (دستی یا کامپیوتری)
6. ارائه پرسپکتیوهای خارجی راندو شده. (دستی یا کامپیوتری)
7. ارائه ماکت پروژه در مقیاس 1:400 با جزئیات کامل و سازه .(این ماکت باید دارای ایستایی باشد، لذا پیشنهاد می شود که سیستم سازه را ابتدا بسازید و پوسته را روی آن نصب نمایید)
8. ارائه سایت پلان مجموعه به همراه گذرهای اطراف؛ در مقیاس 1:400
9. ارائه ماکت های اتود روند طراحی.
10. ارائه اسکیس های شماره یک و دو.
11. همچنین ارائه آلبوم A3 مربوط به روند طراحی الزامی است (Portfolio)

توجه:
- قطع ارائه نقشه های فنی پروژه 60*80 می باشد (َA1). (منظور از نقشه های فنی، کلیه ی پلان ها، نماها، برش ها، و سایت پلان می باشد)
- کلیه ی نقشه ها می بایست به صورت دقیق ترسیم شود و کلیه نکات طراحی فنی در آنها رعایت شود.
- همراه آوردن یک حلقه لوح فشرده (CD/DVD) از کلیه ی مدارک پروژه شامل فایل های اتوکد، فایل های آلبوم Portfolio و فایل عکس ماکت های اتود و ماکت نهایی، و نیز شیت های ارائه شده در روز ژوژمان الزامی است.
- ارائه یک صفحه ی A4 اعلام نظر و نقد آتلیه ی طرح چهار به صورت تایپ شده.

هر نفر در روز ژوژمان فضایی به ابعاد 2 متر طول (سطح دیوار) و 4 متر ارتفاع، و 1 متر پیش آمدگی از دیوار، در کف و سطح در اختیار دارید. هشت متر مکعب فضا جهت چیدمان کارهای هر نفر درنظر گرفته شده است.