ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۲۵, چهارشنبه

"ایده حال"!

گزارش یکی از جلسات ترم گذشته را اینجا بخوانید، از زبان دانشجوی "ایده حال"!








"ایده حال" از جعلیات ایمان رئیسی است.