۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

اسکیس راه رستگاری در فارغ التحصیلی و ازدواج!!!

1. جلسه آینده اسکیس کلاسی خواهد بود، آوردن کاغذ پوستی و لوازم کار فراموش نشود.
(استاد رئیسی)


2. راه رستگاری دانشجویان معماری:
پوستی بر پوستی بیانداز تا رستگار شوی
(استاد رئیسی)3. امروز روز جشن فارغ التحصیلی و ازدواج دانشجویی در دانشگاه بود، که جا داره به دوستان و هم دانشگاهی ها یه تبریک مخصوص گفته بشه.
(آتلیه طرح 4)