۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

جهت مطالعه و آشنایی دانشجویان محترم، دو مطلب مختصر در مورد تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در اینجا و آنجا ارائه شده است. شایسته است که این مطالب هم مانند مطالب ارائه شده در مورد سازه و حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق، به دقت مطالعه شوند.