۱۳۸۷ خرداد ۶, دوشنبه

جلسه دوازدهم تدریس - تحویل موقت

جلسه دوازدهم تدریس، روز تحویل موقت بود، هر چه در چنته داشتی باید رو می کردی؛ تا نمره بگیری!!!، نه، تا از تحویل موفق خلاص بشی!!!، و شاید هم برای ارزیابی تلاش یک ترم خودت .
یکی می گفت این انصاف نبود فلانی از من 0.25 بیشتر بشه، یکی می گفت خوب حالا بیاید با هم در مورد کار من صحبت کنیم، یکی هم تازه از در اومد و گفت: تحویل موقت شروع شده؟!!!، یکی دیگه سرش پائین بود و داشت پلان طراحی می کرد، تا بلکه فرجی بشه و با کمک فرشته های آسمون بتونه تا بعد از ظهر تحویل بده.

امروز دوستان علاوه بر ارائه تحویل موقت طرح خودشون، مشغول آخرین کرکسیون عملکرد و پلان بودند. در پایان ارائه تحویل موقت، دانشجویان در مورد سیستم های سازه ای و تاسیساتی خود با استاد مشورت کردند تا در جلسه آینده به کرکسیون آن بپردازند.

... و هر کس نمره خودش رو از ارائه تحویل موقت گرفت.
ایده..... 1 .....نمره
پلان..... 2.5 .....نمره
مقطع..... 0.5 .....نمره
ماکت..... 0.5 .....نمره
ارائه..... 0.5 .....نمره