۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۱, شنبه

بررسی و ارائه خلاصه ای از مجله هنر و معماری، سال 1353

بررسی و ارائه از: ابراهیم پناهی، پژمان جمشیدی، علی افتخاری

مجموعه ورزشی آریامهر

مجموعه آریا مهر در 14 کیلومتری اتوبان تهران ـکرج در زمینی بمساحت 4.000.000 متر مربع بنا شده است. این مجموعه در دو مرحله ساخته شده است: مرحله اول استادیوم یکصد هزار نفری دریاچه ‍‍و پارکینگ که با جاده هایشرقی و غربی مربوط میشوند. مرحله دوم بقیه مجموعه که عبارت است از سالن ورزشها سالن استخر پیست دوچرخه سواری ساختمان اداری و مرکز مطبوعات ساختمانهای تیر اندازی زمین های تمرین برای ورزشهای مختلف ساختمانهای

ضمیمه مربوطه به هر قسمت:

این مجموعه در جلگه اطراف رودخانه کن زیر کوه های شمال قرار دارد استادیوم یکصد هزار نفری آریا مهر در خرگوش دره که دره ایست نسپتا پهناور و کم عمق احداث گردیده.


استادیوم تختی

تاریخچه مختصر:

در خرداد ماه 1345 طبق دستور فرح آرشیتکت احمد درویش با توجه به فعالیتهای ایشان که در زمینه معماری اسکلت های بخصوصی در ایتالیا داشتند دستبکار طرح استادیوم سی هزار نفری شدند.

نکات دید مشخص درتهیه این طرح بر اساس خواسته های فرح عبارت بودند از:

الف – احتیاجات شهر تهران برای برای یک استادیوم که دختران بخصوص در آن فعالیت ورزشی داشته باشند و در آینده برای فعالیت ورزشی وسیع تر قابل استفاده باشد.

ب – ایجاد استخوان بندی ساختمانی که با تازه ترین تکنیکها ومصالح و ادامه فعالیتهای آرشیتکت در خارج از ایران باشد.

ج – پیش بینی این استادیوم در مجموعه ای که برای فعالیت های مختلف ورزشی شهر تهران تا ده سال آینده قابل گسترش باشد.

نکات فنی طرح:

- ایده کلی طرح استادیوم به صورت نعل اسبی طرح شده است بطوری که تمام تماشاگران در یکطرف و پشت به غرب قرار گیرند و در قسمت شمال و جنوب هم با حداقل جا ادامه پیدا کند.

علت اساسی وقت برگزاری حداکثر مسابقات از ساعت 2 بعدازظهر به بعد بود که تمام بینندگان مسابقه تا آنجا که ممکن است در شرایط مساوی و خلاف نور خورشید قرار گیرند. از طرف دیگر این راه حل امکان خواهد داد که برای نمایشات ملی و نمابشات در شب از جهت شرق زمین اصلی مسابقات به عنوان یک صحنه عظیم استفاده شود.

- برای جایگاه بینندگان همانطور که هدف اساسی طرح بود پوششی که تقریبا بیش از 3/2 (دوسوم) سطح جایگاه را سایه بگیرد با پوششی کابلی طرح شد.


پوشش سقف:

- شکل هندسی استخوان بندی پوشش به صورت یک زین اسب می باشد.
-پوشش از یک طرف متصل به کناره صلب بتنی استادیوم و از طرف دیگر توسط یک کابل مرکب بعنوان کناره داخلی غیر صلب مهار شده است.

- دو طرف کابل کناره در دو نقطه قرینه نسبت به محورعرضی استادیوم به فاصله 235 متر از یکدیگر و هر کدام در ارتفاع 70و71 متر مهار شده اند.