۱۳۸۶ اسفند ۱۴, سه‌شنبه

نمونه هايي از طراحي پوسته

اميدوارم ديدن چند نمونه از طراحي پوسته در پرو‍ژه هاي بزرگ، و نوع رويكرد طراح به آن در خارج (فرم) و در داخل (فضا) طرح، به تمرين جلسه آينده كلاس كمك كنه.
Eisenman ...City of Culture of Galicia
Zaha Hadid ...ArchitectsKartal – Pendik Masterplan
Erick van Egeraat ...A.A. Hijmans van den Bergh
J. Mayer H. Architekten ...CumulusDanfoss Universe
Serero Architects ...Concrete Canopy
PTW + CCDI + ARUPWatercube