۱۳۸۹ مهر ۲۵, یکشنبه

استاندارد های ورزشگاه ها

ارائه شده توسط:
فهیمه تفرشی
ملیکا حاجی شفیعها • قابلیت های لازم یک سالن چند منظوره

  قابلیت انطباق
  قابلیت سازگاری
  قابلیت انعطاف

  ابعاد و اندازه های سالن های ورزشی چند منظوره

  • سالن های بزرگ ورزشی:با مساحت بیش از 1000مترمربع
  • سالن های متوسط ورزشی:با مساحت بین 500تا 1000مترمربع
  • سالن های کوچک ورزشی:با مساحت کمتر از 500مترمربع

  دسترسی سالن ها

 • دسترسی بازیکنان
 • دسترسی تماشاچیان
 • دسترسی وسایل نقلیه موتوری
 • دسترسی های خاص

  دسترسی بازیکنان

 • دسترسی بازیکنان به سالن به صورت کنترل شده و مستقل از تماشاچیان باید تامین شود.
 • دسترسی بازیکنان به سرویس های بهداشتی و رختکن باید به صورت اختصاصی و مستقیم تامین شود.
 • دسترسی بازیکنان به انبارهای ورزشی باید کنترل شده و مستقیم باشد.
 • دسترسی بازیکنان به محل استراحت و نظارت بازیها باید فراهم باشد.
 • دسترسی بازیکنان به فضاهای جنبی باید به تناسب عملکرد هر یک امکان پذیر باشد.

  دسترسی تماشاچیان
 • دسترسی تماشاچیان به جایگاه باید کنترل شده و مستقیم باشد.
 • دسترسی به سرویس های بهداشتی باید فراهم باشد.
 • دسترسی به فضاهای جنبی باید به تناسب عملکرد هر یک امکان پذیر باشد.
  دسترسی وسایل نقلیه موتوری
 • دسترسی اتومبیل های خدماتی به داخل سالن برای جابجا کردن تجهیزات نظافت و انجام تعمیرات و همچنین در مواقع اضطراری باید تامین شود.
 • دسترسی اتومبیل های کارکنان و بازیکنان باید با توجه به امکانات در داخل محوطه ورزشگاه تامین شود.
 • دسترسی اتومبیل های بازدید کنندگان و تماشاچیان باید در خارج از محوطه ورزشگاه تامین شود.

  دسترسی های خاص
 • امکان دسترسی و نظارت بخش اداری و خدماتی به سالن باید فراهم باشد.
 • پیش بینی های لازم برای دسترسی معلولین باید در نظر گرفته شود.

  ارتفاع سالن های ورزشی
  رقابت های بین المللی:
 • بدمینتون,تنیس و ترامپولی-----------> ارتفاع 9.1 متر
 • بسکتبال و والیبال----------> کمتر از 9.1 متر
  مسابقات داخلی:
  تمام ورزش ها در سالن های متوسط----------> 7.6 متر
  تمام ورزش ها در سالن های کوچک----------> 6.7 متر

  انبار سالن های ورزشی

 • از مهم ترین فضاهای پشتیبانی میباشد.
 • دارای مساحت نسبتا زیادی معادل حداقل10% مساحت سالن می باشد.
 • برای ارائه خدمات سریع انبار های مستطیل شکل پیش بینی می شود.
 • در سالن های ورزشی بزرگ مساحت انباری بیش از 100 متر مربع
 • حداقل ارتفاع در انباری 2.7 متر
 • عرض در انباری 4.5 متر
 • در سالن های ورزشی متوسط مساحت انباری بیش از 75متر مربع
 • در سالن های ورزشی کوچک مساحت انباری حداقل 50متر مربع
 • حداقل ارتفاع در انباری 2.2-2.7 متر
 • عرض در انباری 3.6 متر

  سرویس های بهداشتی و رختکن ها
 • فضای دوش ها از فضای توالت ها جدا باشد.
 • مساحت مورد نیاز برای فضای رختکن-------> 0.7 متر مربع برای هر نفر
 • فضای انبارلباس و کمد ها ----------> حدود0.25 متر مربع برای هر نفر
 • توالت(حداقل دو واحد) -----------> به ازا هر واحد20 تا 25 نفر
 • دوش(حداقل دو واحد) ----------->به ازا هر واحد 10 نفر
 • دستشویی(حداقل دو واحد) ----------->به ازا هر واحد 15 نفر
 • تهویه ----------->حداقل10 بار تعویض هوا در ساعت
 • کف سازی ----------->زبر و غیر لغزنده و با شیب ملایم
 • روشنایی ----------->حدود150 لوکس

  فضاهای اداری و عمومی:
 • هال ورودی
 • فضای اداری
 • فضای استراحت و تجدید قوا
 • اطاق جلسه
 • نگهداری کودکان
  هال ورودی
 • کنترل ورود و خروج و پذیر
 • اطلاعات و اگهی ها
 • امکان دسترسی
 • امکان انتظار
  فضای اداری
 • فضای کار مورد نیاز برای دفتر کار مدیر 15تا20 متر مربع به ازا هر نفر
 • فضای کار مورد نیاز برای دفتر کار معاونین 14تا18 متر مربع به ازا هر نفر
 • فضای کار مورد نیاز برای دفتر کار کارکنان اداری 8تا 9 متر مربع به ازا هر نفر
 • فضای کار مورد نیاز برای مسئولین فنی 8 تا11 متر مربع به ازا هر نفر

  مقررات فنی و جزئیات ساختمانی

  خصوصیات اصلی کف های ورزشی
 • دوام و استحکام
 • قابلیت برجهندگی
 • مقاومت گردشی
 • سختی
 • مقاومت سرندگی
 • قابلیت چرخش
 • مقاومت نشست
 • خصوصیت انعکاسی کف ها
 • انعکاس صوت

  طراحی سازه سالن های ورزشی
  وجه مشخصه یک سالن ورزشی سطح بزرگ و ارتفاع بیش از حد معمول آن می باشد (بیش از6-7 متر) در نتیجه طراحی ویژه خود را دارد. طراحان بخش های مختلفی که تلفیق کارهایشان به ایجاد یک سالن ورزشی می انجامد باید همه با یکدیگر در رابطه تنگاتنگ باشند و سالن را به عنوان یک مجموعه واحد در نظر بگیرند. مثلا در اغلب موارد طراحی یک سالن سرپوشیده ورزشی بدون در نظر گرفتن این امر که روشنایی سالن طبیعی خواهد بود یا مصنوعی و منابع نوری در کجا قرار خواهند گرفت یا محل بازشوهای مربوط به تهویه یا گرمایش سالن در کدام نقاط قرار دارد صورت می گیرد یا مثلا در بسیاری از موارد طراحی سازه سقف یا سرویس های مختلف مهندسی بدون توجه به فعالیت های گوناگونی که قراراست در کف سالن مذکور رخ دهد انجام می شود.
  کالبد یا پوسته محافظی که پیرامون فضای بزرگ یک سالن ورزشی را می گیرد دارای هزینه ی ساخت بسیار بالایی است تقریبا برابر 75 درصد هزینه کل براورد شده در صورتی که در ساختمان ها این عدد از 25 درصد تجاوز نمی کند.

  الزامات ساختمانی که می توانند سازه را تحت تاثیر قرار دهندعبارتند از:
  1- خدمات
  2- تقسیمات داخلی
  3-تجهیزات
  4-پوشش خارجی بنا
  5-بارش های آسمانی
  برخی از ملاحظات طراحی شکلی را که سازه در ان گستزش می یابد را تحت تاثیر قرار می دهد. مواردی مانند مکان سالن نوع ساختمان مجاور رقوم خاک طبیعی در محل مورد نظر و مشخصه های خاک باید طی طراحی در مد نظر قرار گیرد.

  اصول سازه
  به علت مساله ارتفاع این نوع سازه ها و نبود دیوارهای میانی بیشترین توجه باید به بارهای جانبی ناشی از زلزله یا باد باشد.نیروهایی که در اثر این عمل ایجاد میشوند باید به شالوده ها منتقل شوند. چگونگی این انتقال :
  1- بام به صورت صفحه ای که دارای سختی جانبی در دو جهت است عمل کند ساده ترین راه رسیدن به این مشخصه افزودن بادبند ها در بخش هایی از بام است که به درستی انتخاب شده باشند.
  2- بار جانبی از طریق بام به دیوارهای موازی با جهت بار جانبی منتقل شود.
  3-دیوارها به عنوان صفحه های برشی عمل می کند و نیروها لنگرها بارهای متمرکز و برشها را به شالوده ها منتقل می کند.
  4- مهاربندی قطری در بام
  عنصرهای سازه
  عنصرهای سازه از شالوده ها ستون ها و تیرها یا قاب ها دیوارهای پرکننده و برشی یا باربر سقف و بام و انواع آن تشکیل شده است.
  1- شالوده ها
  2- سیستم های باربر
  الف – دیوارهای ستون دار
  ب- دیوار های اجری باربر
  پ – دیوار های دیافراگمی
  ت – قاب های سازه ای
  ملاحظات ویژه

  کار های فلزی
  اگر سالن ها دارای محیطی به شدت مرطوب باشند تمام کارهای فلزی نمایان باید به وسیله یک قشر ضد زنگ محافظت شوند. نمونه ی با صرفه عبارت است از یک لایه ضد زنگ قرمز و سپس یک پوشش زیر ساخت روغنی و یک لایه نهایی از رنگ روغنی.
  کارهای بتنی (ستون تیر دیوار و...)

  سازه های بادی

  این نوع سازه شامل یک پوسته خارجی است که به زمین مهار شده و شکل کالبد به کمک دستگاه های نگهدارنده ی فشار هوا حفظ می شود. این نوع سازه ها معمولا برای سالن های ورزشی موقت و کم هزینه به کار می رود.
  شکل و ابعاد
  1500 متر مربع حد بهینه این نوع سازه ها می باشد.
  هزینه ها
  سرمایه گذاری اولیه سازه های بادی کمتر ولی هزینه های جاری ان به مراتب بیشتر است

  مزایا و معایب سازه های بادی
  مزایا
  -هزینه اولیه کم
  -سرعت زیاد برپا سازی چادر
  -سهولت باد کردن سازه
  -سهوات حمل و نق
  -سهولت تطبیق برای انواع سازه های موقت
  --دهانه بزرگ و ارتفاع زیاد سقف
  معایب
  عمر کوتاه کاربرد اختصاصی ایمنی کم هزینه نگهداری زیاد عایق حرارتی و صوتی ضعیف
  سازه های قاب دار سبک
  هزینه ی ساخت این گونه سازه ها بیشتر است ولی بسیاری از محدودیت های سازه های بادی در ان وجود ندارد.
  قاب ها
  قاب های به کار برده شده در این نوع سازه ها معمولا شبکه ای هستند.

  مقایسه اجمالی انواع مختلف سازه
  1- سازه های قاب دار سبک چوبی
  2- سازه با مصالح بنایی
  3- سازه های فولادی
  4- بتن مسلح در جا
  5- سازه های بادی و قاب دار سبک
  سیستم تاسیسات حرارتی و تهویه سالن های ورزشی
  گرمایش و سیستم های گرمایشی تنظیم رطوبت و تهویه در سالن های ورزشی باید دارای سیستم مکانیکی دقیق و قابل کنترل باشد به گونه ای که در سالن های ورزشی چند منظوره امکان تامین شرایط محیطی متناسب با فعایت های پیش بینی شده فراهم شود.
  از کل انرژی مصرفی در ارتباط با ساختمان 50 الی 60 درصد ان صرف گرمایش و سرمایش در فصول مختلف سال می گردد.
  کمینه کردن تبادل گرما
  عایق کاری بهینه
  جهت گیری صحیح ساختمان
  به حداقل رساندن سطوح شیشه ای
  جلوگیری از نفوذ هوا
  دما
  دمای مورد نیاز برای تامین شرایط مطلوب محیطی بستگی به میزان فعالیتی دارد که در داخل سالن انجام می شود.
  سیستم های توزیع گرما
  برای تامین دمای مطلوب دو سیستم اصلی قابل پیش بینی است:
  الف- سیستم هوای گرم
  ب- سیستم اب گرم
  تهویه
  فرایند تامین هوای وطبوع به کمک وسایل طبیعی و مصنوعی در محدوده ی یک فضای بسته را تهویه گویند.
  شرایط تهویه
  الف- خالص بودن هوا
  ب- تخلیه ی هوای داخلی
  احساس عدم اسایش

  الف- در اثر تشعشعات جداره
  ب-در اثر ورود هوای سرد
  پ- تعریق
  میزان تهویه
  میزان تهویه رابطه مستقیم با شدت و تراکم فعالیت های ورزشی دارد.
  سیستم های تهویه
  ورود وخروج هوا با توجه به شرایط سالن و مشخصات مورد نیاز به چهار صورت امکان پذیر می باشد:
  الف – ورود هوا با شدت کم یا متوسط از طریق دمنده های ساده نصب شده در زیر سقف و برگشت هوا از کف در اطراف سالن
  ب – ورود هوا از سمت بالا با دو شعاع پخش ک.تاه و بلند
  پ – ورود هوا از سمت پایین و برگشت از بالا
  ت – حالت ترکیبی

  تامین نیرو
  1- پست فشار قوی
  2- سیستم برق اضطراری
  سیستم روشنایی
  روشنایی رویدادهای ورزشی
  الف – منبع تغذیه
  ب – چراغ ها
  پ – شدت روشنایی
  روشنایی عمومی
  الف – روشنایی عمومی
  ب – روشنایی کلی داخل سالن
  پ – روشنایی علایم و تابلوها
  ت – روشنایی اضطراری (فرار)
  روشنایی مناطق فرعی
  روشنایی خارج از ساختمان
  پریزها و خروجی های نیرو و مخابرات

  1- خروجی های واقع در کف سالن
  2- خروجی های واقع در سالن
  3- پریزهای مناطق فرعی و دفاتر

  سیستم های ویژه
  پخش تلویزیونی
  الف- روشنایی
  ب- منبع تغذیه برق
  پ- کابل ها و سایر تجهیزات
  سیستم اعلام حریق
  سیستم پخش صدا
  سیستم تلفن
  سیستم اینترکام
  تابلو اعلام نتایج
  سیستم اتصال زمین حفاظتی
  سیستم حفاظت در برابر اذرخش