۱۳۸۹ فروردین ۲۷, جمعه

مطالعات تکمیلی، ایده پردازی در معماری

13. کامران افشار نادری، معماری و ایده، فصلنامه ی معمار -اینجا- فرمت PDF، حجم 3.3 مگابایت

.. مقاله ی ارزشمند فوق، به معرفی ایده و روند دستیابی به آن از نقطه نظر لوکوربوزیه، و همچنین به بیان نحوه ی ایده پردازی در چند پروژه ی مطرح معماری پرداخته است.
.
.
14. کامران افشار نادری، و عبدالحسین جلوه، یک پارچگی طرح معماری و پایداری سازه در پروژه ی بانک توسعه ی صادرات، فصلنامه ی معمار، شماره ی 10، -اینجا- فرمت PDF، حجم 2.6 مگابایت
.. متن فوق به معرفی پروژه ی بانک توسعه ی صادرات، طرح بهرام شیردل پرداخته است، و با معرفی رویکرد تعاملی بین طراحی معماری و طراحی سازه ی پروژه، به رشته ی تحریر در آمده است.
.
.
15. آرش اُخوت، رنزو پیانو پل کلی را ترسیم میکند، فصلنامه ی معماری ایران (ما) -اینجا- فرمت PDF، حجم 1.1 مگابایت
.. این متن با بیانی توصیفی، به تعامل طراحی پروژه ی موزه ی پل کلی اثر رنزو پیانو، با آثار پل کلی، نقاش اکسپرسیونیستی، پرداخته است.