۱۳۸۹ فروردین ۵, پنجشنبه

کتاب "ساز و کار فرم"

امیدوارم سال جدید را با انرژی آغاز کرده باشین. برای آشنایی با رابطه ی فرم و سازه مطالعه ی کناب جدید فرشید موسوی را توصیه می کنم.
 اینجا