۱۳۸۷ خرداد ۱۳, دوشنبه

جلسه سیزدهم تدریس

جلسه سیزدهم تدریس کرکسیون سازه و تاسیسات، و به یاد بحث های تئوری جذاب و پرشور جلسات نخست شروع شد. یعد از کرکسیون دیاگرام، عملکرد و ترسیم پلان؛ بعد از چند جلسه نوبت به انتخاب، مطالعه و کرکسیون سیستم های سازه ای و پیشبینی نوع سیستم تاسیساتی رسیده بود.
دو کتاب دکتر محمود گلابچی سیستم های ساختمانی آینده و درک رفتار سازه ها و جزوه سازه و تاسیسات آتلیه طرح 4 از منابع معرفی شده برای مطالعه در نوع سازه و ریخت شناسی سازه به حساب می آمدند.

راستی جلسه آینده هم اسکیس کلاسی (طراحی فضای داخلی) در کلاس خواهد بود، دوستان همراه داشتن مقوا فابریانو50*70 و لوازم اسکیس رو به خاطر بسپارند.عکس: آرشیو : )