۱۳۸۷ خرداد ۹, پنجشنبه

Chikatsu-Asuka Historical Museum

موزه تاريخی شيكاتسو آسوكا، كار تادئو آندو كه می‌تونه به پروژه يكی از دوستان كمك كنه.