۱۳۸۹ آذر ۱۶, سه‌شنبه

آتلیه طرح چهار به روایت مرجان و پرند

تصاویر زیر دو پروژه مشترک خانم مرجان جامعی و پرندالسادات احمدی از دانشجویان موفق و پرتلاش آتلیه می باشد.
پروژه اول به عنوان روند تکمیلی طرح پایانی، در روز تحویل موقت ارائه شده است و پروژه دوم مطالعه سیستم های سازه ای مجموعه های ورزشی در پروژه های مشابه، اوایل ترم ساخته شده است.

پروژه اول
طرح مطالعاتی