۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

مسابقه طراحی معماری باشگاه مهندسان سازمان نظام مهندسی گیلان

برنامه عملکردی و خواسته های این مسابقه بی شباهت با موضوع آتلیه ی طرح چهار نیست؛ پیگیری و شرکت در این مسابقه توسط دانشجویان آتلیه خالی از لطف نخواهد بود.

متن فراخوان و خواسته های کارفرما را از دوفایل زیر بخواهید.

http://www.guilan-nezam.ir

زمان تحویل آثار
از روز یکشنبه ۱۶/۳/۸۹ تا پایان وقت اداری یکشنبه ۳۰/۳/۸۹

دریافت فایل اطلاعات مسابقه info.pdf
دریافت سایت پلان مسابقه siteplane.zip