۱۳۸۷ مرداد ۵, شنبه

ارزشیابی طرح معماری چهار

پیرو برگزاری جلسه داوری طرح معماری چهار ترم جاری در تاریخ 30-04-1387 نمرات دوستان به شرح زیر اعلام می شود:
علی: 17 - مرتضی: 15 - سارا: 13.5 - ابراهیم: 12 - نیما: 16.5 - پژمان: 17.5 - مسعود: 20 - وریا: 17.5 - نغمه: 19 - کیان: 17.5 - حامد: 19 - محمود: 15 - پویا: 16.5 - امید: 13.5 - ندا: 18.5 - سمانه: 19.5 - الهام: 17
موفق باشید.