۱۳۸۷ فروردین ۲۷, سه‌شنبه

جلسه پنجم تدریس

شروع جلسه پنجم با اراعه تمرین تحلیل سایت همراه بود و البته باز هم سنت و مدرنیته.

دسترسی به سایت، همجواری ها، و اقلیم از مواردی بودند که در تحلیل، ترسیم و آنالیز سایت مورد توجه دوستان قرار گرفته بود. برای طرح چهار این ترم دو سایت پیشنهاد شده بود، که دوستان بعد از انتخاب خود و تحلیل یکی از سایت ها می بایست به دفاع از سایت و انتخاب خود می پرداختند.
یکی از سایت ها در زمین وسیع، باز، در مرکز شهر و همجوار با دو خیابان اصلی شهر بود و دیگری در جنوب شهر و در منطقه ای با تراکم بالا و همجوار با بافت تاریخی شهر، و در شمال آن خیابان سپه (اولین خیابان ایران و قزوین) از خیابان های اصلی جنوب شهر قزوین و محل دسترسی به بافت قدیمی شهر، بازار و مسجد جامع بود.

نکته مورد توجه در تحلیل جمعی دوستان توجه به مقیاس وسیعتری از سایت بود، بستر خود سایت. توجه به دسترسی ها، و انتخاب سایت به عنوان ایفای نقش در مقیاس محله ای، شهری، کشوری و همچنین نگاه به بستر سایت به عنوان یک دوره، تاریخی، فرهنگ و باز هم سنت و مدرنیته !


- که اصلاً مجموعه ورزشی در بافت قدیمی شهر چه نقشی می تونه داشته باشه؟
- این به عنوان زیر سئوال بردن بافت تاریخی اطراف نیست؟
- این سنت و تاریخ ما هستن که فرهنگ ما رو می سازن چرا باید فرهنگ رو زیر سئوال ببریم؟
(یه دفعه یاد کولهاس افتادم، دلم براش تنگ شد، وقتی اینجا ساعت 9 باشه، آمریکا ساعت 12.30 شب هستش، احتمالاً کولهاس خوابیده و داره خواب بلعبدن برج پیزا یا اهرام ثلاثه، یا میدان نقش و جهان رو می بینه! )


بخش دوم کلاس
بخش دوم کلاس به معرفی و نمایش سیستم های مختلف سازه ای که از موارد مهم در برنامه طرح چهار هستش پرداخته شد. و همچنین نمایش فیلمی درباره کنزوتانگه و تفکرات او، مترجم جملاتی رو از زبان کنزوتانگه می گفت که سعی کردم این کتابهای چند جمله ای رو یادداشت کنم:
- سنت به خودی خود تکرار می آورد، باید آن را نابود کرد تا سنت معنا و تاثیر پیدا کند.
- عملکرد زیباست، جستجوی زیبایی شاید ابس باشد، ولی من معتقدم زیبایی است که عملکرد دارد.
- معماری جدا از مجسمه سازی نیست.


بخش سوم کلاس
آقای رئیسی برای درس تئوری این جلسه و رسیدن به تمرین و کرکسیون ایده پردازی جلسات آینده به تحلیل و تعریف روشهای طراحی پرداختند، که به طور تیتر وار خواهم نوشت.

1. روش پارتی:

روشهای مدرسه بوزار برای که به طراحی گرافیکی از سایت و ایجاد ترکیب بندی های زیبا ختم می شد.
2. روش دیاگرام عملکردی:
مدرسه باوهاس - دوره معماری مدرن
3. روش اتود با ماکت:
تاکید بر فرم - کامل کردن دو روش قبلی - توجه به بعد سوم طرح
4. روش الهام از آثار هنری دیگر:
5. طراحی با چشم بسته!

رویکردی که در گروه معماری کوب هیمل بلو به آن توجه شد - حذف عامل چشم به عنوان فیلتری بین ذهن و دست.
6. طراحی با توجه به خواسته های کارفرما:
7.طراحی با توجه به نیروهای سایت:
8. طراحی با توجه به دیاگرامهای ریاضی و هندسی:
نگرش فولد
9. روش طراحی پوسته:
(که در تمرین یک این کلاس به بحث گذاشته شد)
10. طراحی با استفاده از یک مفهوم:
عدالت - شفافیت - ...
11. روش طراحی با کامپیوتر:
روشی که با باز گذاشتن دست کامپیوتر در ایجاد فرم، به ترکیب ها و فرمهای جدیدی خواهند رسید.
12. روش طراحی با توجه به اقلیم:
13. طراحی با استفاده از الگوهای رفتاری استفاده کنندگان:
پایداری اجتماعی


بخش چهارم

بخش چهارم کلاس به ارائه پروژه و تحقیق گروه ها اختصاص داده شد. با توجه به موضوع طر چهارح (طراحی یک مجموعه ورزشی) برای هر گروه یک مجله و موضوع خاصی معرفی شده بود که گروه ها ملزم به اراعه گزارش و خلاصه ای از آن بودند.

چهار گروه، چهار مجله، چهار گزارش

در بخشی جدا خلاصه ای از ارائه و گزارشات گروه ها منتشر خواهد شد.