۱۳۸۷ فروردین ۱۹, دوشنبه

جلسه چهارم تدریس

جلسه چهارم روز تحویل تمرین پوسته معماری بود، و یا برزخ تمرین یک !


شروع کلاس با سکوت همراه بود و در انتظار سرانجام کار، هر کس به نوبت کار خودش رو معرفی می کرد، سیر تکاملی، کرکسیون های پیشین و ایده اولیه طرح از مواردی بودند که توسط هر یک از دوستان مطرح می شد، و البته در بعضی کارها هم تغییر به یکباره از طرح اولیه نکته ای بود که به چشم می خورد.
بعد از صحبت های دانشجو طرح توسط دیگر دوستان مورد نقد قرار می گرفت، در بعضی اوقات نقدها به توصیف، پیشنهاد و کرکسیون دوباره طرح تنزل پیدا می کردند، که سعی می شد که نقدها با کلمات و جملاتی از طرف استاد جهت، و سمت و سوی بهتری پیدا کند. این مسیر تا پایان معرفی و ارائه کار هر یک از دوستان و نقد اثر، توسط دانشجویان و استاد طی شد.

Image and video hosting by TinyPic
.
Image and video hosting by TinyPic
.
Image and video hosting by TinyPic
.
Image and video hosting by TinyPic
.
Image and video hosting by TinyPic
.
Image and video hosting by TinyPic
.
Image and video hosting by TinyPic
.
Image and video hosting by TinyPic
.
Image and video hosting by TinyPic
.
Image and video hosting by TinyPic
.
Image and video hosting by TinyPic
.
Image and video hosting by TinyPic
.
Image and video hosting by TinyPic
.
Image and video hosting by TinyPic
.
Image and video hosting by TinyPic


روز رستاخیز:

کارها فرا خوانده شدند، خاکها تکانده شدند، تا بر سر میز قضاوت بنشینند، یکی کار پایانی نداشت، یکی کم کار کرده بود و دیگری با لبخندی رضایت بخش در انتظار رستاخیز بود.
از هر دانشجو یک کار مورد قضاوت جمعی قرار گرفت و تمامی آثار به سه گروه جدا تقسیم بندی شدن، ایده طرح اولیه، تکنیک و مصالح به کار رفته، سیر تکاملی طرح و کار پایانی از مواردی بودند که در امتیاز دادن به آثار مورد توجه دوستان یا خدایان روز رستاخیز بود.
در انتها کارها به سه دسته A . B . C تقسیم بندی شدند.
نقد و بررسی آثار پایانی تمرین پوسته معماری بیشتر از 90 درصد این جلسه رو به خودش اختصاص داده بود.
.
در صحبت پایانی آقای رئیسی نتیجه این تمرین رو ضعیف ارزیابی کردند و گفتند که ممکنه این به دلیل راهنمایی های نه چندان خوب من و آقای حبیبی! و یا کم کاری شما باشه!
.
بخش دوم کلاس
بخش دوم کلاس که حدوداً نیم ساعت طول کشید!، به سیر تحولی فضا در معماری و تقسیم بندی نگرشها به فضا سازی معماری اختصاص داشت.
.
به طور خلاصه سیر تحولی فضا در دوران زیر مورد بررسی قرار گرفت:
1. مصر: کمتر بودن نقش فضا - مجسمه وار بودن آثار
2. یونان:
3. رم باستان: اهمیت پیدا کردن نقش فضا - خود گرایی و نگاه به درون
4. قرون وسطی:
5. رنسانس: معماری برای انسان و نه صرفاً خدا - توجه به نقش و مقیاس انسانی - کشف پرسپکتیو
6. مدرنیسم: فضا و زمان - حرکت انسان در فضا و کشف فضا در زمان
7. پست مدرنیسم: کلاژ فضایی در آثار - فضاهای مختلف در کنار هم
8. امروز:
.
نگرشهای مختلف در فضا سازی در معماری:
1. یکپارچه monolitic :
از زمان شروع معماری تا قبل از پست مدرن.
یکپارچه بودن فرم و طرح.
اهرام ثلاثه - معابد یونانی - ویلا ساوا - ساختمان سیگرم
.
2. پراکنده Fragmented :
شروع از پست مدرن
تبدیل فرم به چند قطعه کنار هم - مقیاس انسانی
موزه هنرهای معاصر تهران (کامران دیبا) - موزه اشتوتگارد (استرلینگ)
.
3. میدان Field :
فضاها قابل گسترش هستند - مرکز ندارد - بین کل و جزء رابطه بر قرار است
ترمینال بندر یوکوهاما (فرشید موسوی) - پارک لاویلنت (برنارد چومی)