۱۳۸۷ فروردین ۲, جمعه

site

دو سايتی كه روز آخر در موردشون صحبت كرديم رو براتون آپلود كردم.
- ميدان بابايی
- سبزه ميدان

پيك‌های شادی رو نذارين برای روز آخر!
- تمرين پوسته
- شناخت سايت، پتانسيل‌ها و محدوديت‌هاش
- شناخت بيشتر از موضوع ورزشگاه، چه از نظر فنی، چه ويژگی‌های كه در ايده‌پردازی می‌تونن مورد استفاده قرار بگيرن.
(: