۱۳۸۶ اسفند ۴, شنبه

برنامه طرح چهار

بنام خداوند جان و خرد نام درس : طرح معماری چهار
دانشگاه آزاد قزوین تعداد واحد : 5
دانشكده معماری نیمسال : دوم 87-1386
دوره : كارشناسی ناپیوسته معماری
مدرس : دکتر ایمان رئیسی imanraeisi@gmail.com
همکار تدریس: مهندس ابولفضل حبیبی abolfazlhabibi@gmail.com
وبلاگ: http://ad4-qiau.blogspot.com


برنامه هفتگی :

جلسه اول: طرح مسئله و اهمیت موضوع/ تمرین طوفان ذهنی/ داستان معماری/ ارائه برنامه كلاس و موضوع پروژه/ ارائه برنامه فیزیكی و سایت پروژه /معرفی تمرین شماره یک (6/12/86)
جلسه دوم: سیر تحول فضا در معماری جهان/ تحلیل مجموعه های ورزشی شاخص در ایران و جهان / کرکسیون تمرین شماره یک (13/12/86)
جلسه سوم: بازدید از سایت پلان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران و مجموعه ورزشی آزادی تهران (20/12/86)
جلسه چهارم: ارائه ی تمرین شماره یک (بعد از نوروز)
جلسه پنجم: کركسیون ایده طرح
جلسه ششم: کركسیون ایده طرح
جلسه هفتم:كركسیون ایده طرح
جلسه هشتم: كركسیون عملکرد طرح
جلسه نهم : كركسیون عملکرد طرح
جلسه دهم: كركسیون سازه ی طرح
جلسه یازدهم: کرکسیون سازه و تاسیسات طرح
جلسه دوازدهم: تحویل موقت طرح
جلسه سیزدهم: کرکسیون فضاهای داخلی
جلسه چهاردهم: کرکسیون جزئیات طرح
جلسه پانزدهم: كركسیون ارائه طرح